2106199378 Επικοινωνία

Πολιτική Επιστροφών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δικαίωμα υπαναχώρησης έχει ο καταναλωτής αποκλειστικά και μόνο εάν αγόρασε το προϊόν εκτός του φυσικού καταστήματος της εταιρίας ή μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε χωρίς δέσμευση και ισχύουν τα κάτωθι: Παραλαβή από τον καταναλωτή θεωρείται και η από ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού. Ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει του Ν 2251/1994, να δηλώσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του προϊόντος ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση με αποτέλεσμα να του επιστραφεί από την Εταιρία μας το αντίστοιχο ποσό με τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση εκτός από τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής, τα οποία θα καταβάλλει στην εταιρία κούριερ επιλογής της εταιρίας έναντι της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής αυτής, ύψους σήμερα περίπου 5€ για αγορές συνολικού ύψους μικρότερου των 50€.

Η αποστολή της επιστροφής θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση της Cooking Hellas, με έδρα την Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή, 15343,  τηλ. 210 6199378.  

Μόλις η εταιρία παραλάβει την επιστροφή θα ακολουθήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και θα σας αποσταλεί αντίστοιχη ενημέρωση μέσω e-mail. Η εταιρία θα επιστρέψει στον καταναλωτή την αξία του προϊόντος και των εξόδων της αρχικής αποστολής (αν ο καταναλωτής επέλεξε ακριβότερο μέσο αποστολής επιστρέφεται μόνο η αξία της φθηνότερης αποστολής που προσφέρεται από την εταιρία, εάν και εφόσον η απλή αποστολή χρεώνεται) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση για την υπαναχώρηση και εφόσον προηγουμένως: λάβει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία άθικτη, χωρίς να έχει αποσυσκευασθεί, μαζί με όλα τα έγγραφα και τα έντυπα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ, που περιείχε, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο (τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής δεν επιστρέφονται). Σε περίπτωση ειδών προσφοράς θα πρέπει να γίνει επιστροφή ολόκληρου του πακέτου. Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρία θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η εταιρία δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα. Για τη γρήγορη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτησή του ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα που του παραδίδονται με την αγορά του προϊόντος, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την εταιρία με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,  η προμήθεια σφραγισμένου ψηφιακού περιεχομένου επάνω σε υλικό μέσο, γενικά σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού, ή σφραγισμένου ψηφιακού φορέα με συνταγές μαγειρικής, ή σφραγισμένου εντύπου με συνταγές μαγειρικής ή άλλο υλικό προστατευόμενο από πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Εάν δεν έχετε λάβει το e-mail επιβεβαίωσης αποστολής της επιστροφής σας μπορείτε να στείλετε email στο info@cookinghellas.gr με θέμα “Ακύρωση Παραγγελίας” αναγράφοντας τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Για την εξυπηρέτησή σας, το τμήμα ακυρώσεων λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 έως 15:00.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή από την  χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες αυτών.


Κλείστε παρουσίαση