2106199378 Επικοινωνία

Service & Εγγύηση

Service Thermomix

Κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι το Thermomix® ή/ και το Thermomix Friend® για την καθημερινότητά σας και πόσο αναπόσπαστο κομμάτι της ομαλής λειτουργίας της κουζίνας σας έχει γίνει. Για το λόγο αυτό, το τμήμα service της Cooking Hellas σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με στόχο οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα να επιλύεται γρήγορα και αποτελεσματικά.
Στην περίπτωση που το Thermomix® ή/ και το Thermomix Friend® σας παρουσιάσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή εάν επιθυμείτε να αγοράσετε νέα αξεσουάρ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Cooking Hellas στο τηλ. 210 6199378 ή στο e-mail service@cookinghellas.gr

  • Η επισκευή του Thermomix® ή/και του Thermomix Friend® μπορεί να διεξαχθεί μόνο από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της Cooking Hellas IKE (Ελπίδος 10, τ.κ.15343, Αγία Παρασκευή, Αθήνα) & Αριθμός ΓΕΜΗ: 140510701000
  • H υπηρεσία παράδοσης και παραλαβής στο Τμήμα Service της Cooking Hellas, είναι ΔΩΡΕΑΝ (εξαιρούνται τα μοντέλα ΤΜ21 και 3300).

Ανεπίδοτα αντικείμενα : Ανεπίδοτο θεωρείται ένα αντικείμενο, το οποίο εισήλθε στο service της εταιρείας μας, για το οποίο η επιχείρηση έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια επίδοσής του στον παραλήπτη, χωρίς αποτέλεσμα. Τα ανεπίδοτα αντικείμενα φυλάσσονται από την επιχείρηση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου. Στη συνέχεια, ακολουθεί διαδικασία καταστροφής τους – κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής-  και σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρεία μετά από την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

Εγγύηση Thermomix

Όλα τα προϊόντα και αξεσουάρ Thermomix® κατασκευάζονται για να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα της Vorwerk. Στην απίθανη περίπτωση ελαττώματος, ανατρέξτε στα έγγραφα της εγγύησης. Για την περίοδο εγγύησης του Thermomix® ή/και του Thermomix Friend® σας, ανατρέξτε στο συμβόλαιο αγοράς σας.

 • To Thermomix® έχει 2 χρόνια εγγύηση για οικιακή χρήση και για επαγγελματική χρήση.
 • To Thermomix Friend® έχει 2 χρόνια εγγύηση για οικιακή χρήση και για επαγγελματική χρήση
 • Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που σας έχουν παρασχεθεί με την αγορά του Thermomix® ή/και του Thermomix Friend® αυθεντικά εξαρτήματα της Vorwerk & Co. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το Thermomix® ή/και το Thermomix Friend® σε συνδυασμό με αξεσουάρ ή εξοπλισμό που δεν σας έχει παρασχεθεί από την Vorwerk & Co.
 • Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω συστάσεις, η εγγύησή σας ΔΕΝ θα ισχύει.

 

Όροι επισκευών (service) και περιορισμένης εγγύησης καλής λειτουργίας (επισκευής)

Με την αποστολή/παράδοση της συσκευής σας προς έλεγχο ή επισκευή στην Cooking Hellas, αυτοδικαίως συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους επισκευών της εταιρίας που αναφέρονται παρακάτω.

Αν ο πελάτης επιθυμεί τιμολόγιο θα πρέπει να το δηλώσει κατά την παράδοση της συσκευής για επισκευή. Τα στοιχεία με τα οποία έχει εισαχθεί το μηχάνημα για επισκευή θα είναι τα ίδια στα οποία θα τιμολογηθεί μετά την επισκευή και δεν μπορούν να αλλάξουν.

O πελάτης αποδέχεται ότι η συσκευή του έχει υποστεί φυσικές βλάβες ή/και δεν λειτουργεί φυσιολογικά.

Η συσκευή εισάγεται προς επισκευή με σειρά προτεραιότητας, όπου συνήθως ο χρόνος επισκευής κυμαίνεται ενδεικτικά από 3 μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα το φόρτο εργασίας του τεχνικού τμήματος το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω παράταση του χρόνου επισκευής είναι πιθανή για πολλούς λόγους, ενδεικτικά έλλειψη ανταλλακτικού, μεγάλος φόρτος εργασίας, δυσκολία διάγνωσης βλάβης κλπ.

Ο πελάτης ενημερώνεται για τη βλάβη και το κόστος επισκευής είτε τηλεφωνικά είτε και με e-mail όπου και ζητείται η έγκριση/αποδοχή της ανάλογης χρέωσης του service για την συσκευή του. Προτείνεται και προκρίνεται η ενημέρωση και η έγκριση/αποδοχή του κόστους επισκευής να λαμβάνει χώρα μέσω e-mail και οι πελάτες καλούνται να δηλώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους. Οι πελάτες δίνουν την συναίνεσή τους για τη χρήση της διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους για το λόγο αυτό.

Μετά την ενημέρωση του πελάτη και ενόσω αναμένεται η έγκριση-εντολή του για την επισκευή, η συσκευή θα παραμένει στον χώρο της εταιρίας για μέγιστο διάστημα 60 ημερών από την ενημέρωση του περί του κόστους επισκευής. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για περαιτέρω φύλαξη.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παραμονής των επισκευασμένων συσκευών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας δεν δύναται να ξεπερνά τους 3 μήνες από την ημέρα εισαγωγής της για επισκευή.

Μετά το ανωτέρω διάστημα των 60 ημερών για τις μη επισκευασμένες συσκευές και των 90 ημερών για τις επισκευασμένες, η συσκευή που φιλοξενείται στην εταιρία, σε όποια κατάσταση κι αν είναι, θα θεωρείται ως εγκαταλελειμμένη, ως ρύπος και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάστασή της ή τη φύλαξή της και δικαιούται να την καταστρέψει, απορρίψει, ανακυκλώσει ή πωλήσει για την κάλυψη της δαπάνης φύλαξης και τυχόν επισκευής της, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του πελάτη και χωρίς αυτός να δικαιούται αποζημίωση, εκ της οποίας παραιτείται ρητά και ανέκκλητα έχοντας πλήρως ενημερωθεί με το παρόν για τις ως άνω πιθανές ενέργειες της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ασύμφορη/δεν επιθυμεί την επισκευή του προϊόντος, μετά από τον έλεγχο που έχει γίνει (μη αποδοχή κόστους επισκευής) θα επιβαρύνεται με ελάχιστη χρέωση 10 ευρώ (αν δεν χρειάζεται τεχνικός έλεγχος και η βλάβη είναι ορατή) ή/και 20 ευρώ (αν χρειάζεται τεχνικός έλεγχος για τη διάγνωση της βλάβης) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανάλογα το είδος της βλάβης της συσκευής του που διαγνώστηκε.

Ο πελάτης θα προκαταβάλει επίσης και τα τυχόν έξοδα αποστολής. Η αποστολή και επιστροφή της συσκευής σας γίνεται με COURIER για μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων της συσκευής. Η εταιρεία μας είτε στα πλαίσια επιδιόρθωσης της βλάβης είτε στα πλαίσια των οδηγιών και των δεσμεύσεων των κατασκευαστριών εταιρειών δύναται να προβαίνει σε αναβάθμιση λογισμικού ή επαναπρογραμματισμό της συσκευής και είναι πολύ πιθανό να διαγραφούν όλα τα τυχόν καταχωρημένα από εσάς στοιχεία. Ως εκ τούτου ο πελάτης υποχρεούται προ της πρώτης παράδοσης της συσκευής και με δική του ευθύνη, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που περιέχονται στη συσκευή.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εγγύηση Επισκευής)

Η Εγγύηση Επισκευής ισχύει επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ελέγχου ή την απόδειξη πληρωμής της Επισκευής . Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής. Η Εγγύηση επισκευής δεν ισχύει σε περίπτωση επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, αφαίρεση αυτοκόλλητων εγγύησης ή service εσωτερικά της συσκευής, καθώς και από παραβίαση των ορίων λειτουργίας της συσκευής όπως έκθεση σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες, χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ και εν γένει χρήση όχι κατά τον προορισμό της συσκευής.

 

Τι περιλαμβάνει η Εγγύηση Επισκευής:
Η εγγύηση επισκευής καλύπτει την επισκευή ελλαττωματικού ανταλλακτικού ή την εσφαλμένη τοποθέτηση ανταλλακτικού που έλαβε χώρα κατά την αρχική επισκευή. Η εγγύηση επισκευής καλύπτει ΜΟΝΟ τα μέρη που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν και μόνο εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις καλού χειρισμού.  Για κάθε είδους επισκευές και ενδεικτικά για επισκευή hardware, πλακέτες τροφοδοσίας, μητρικές πλακέτες, πλακέτες οθόνης, μοτέρ κλπ, παρέχεται εφάπαξ εγγύηση επισκευής, διάρκειας τριών (3) μηνών για τους ιδιώτες και ενός (1) μηνός για τους επαγγελματίες, η οποία αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη βλάβη της συσκευής για την οποία εισήχθη αρχικώς προς επισκευή, η οποία (εγγύηση) εκτείνεται μόνο στην αγορά και τοποθέτηση των νέων ανταλλακτικών σε αυτή και ισχύει από την ημερομηνία πρώτης παραλαβής της συσκευής από το service.

Τι ΔΕΝ περιλαμβάνει η Εγγύηση Επισκευής:

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει βλάβη λόγω νερού ή άλλου υγρού, σπασμένη οθόνη ή σπασμένο σώμα  της συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβη η οποία προκλήθηκε μετά την αρχική επισκευή και δεν οφείλεται σε ελλαττωματικό ανταλλακτικό ή εσφαλμένη τοποθέτηση ανταλλακτικού. Η εγγύηση επισκευής ΔΕΝ καλύπτει τα μέρη που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν, για επιγενόμενες μεταγενέστερες βλάβες, δηλαδή βλάβες που εμφανίστηκαν μετά την παραλαβή της συσκευής από το Service, οι οποίες προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, παράλειψη τήρησης οδηγιών, χτύπημα, πτώση, φωτιά, πτώση κεραυνού, ανωτέρα βία, πόλεμο, λανθασμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,  ανεπαρκή  εξαερισμό, παρέμβαση από  μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εσφαλμένη σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, κακές συνθήκες συντήρησης της συσκευής, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (βροχή, έκθεση σε ήλιο), σπασίματα ή γρατζουνιές, ακατάλληλη μεταφορά, ελαττωματική τροφοδοσία και γενικά τους όρους υπό τους οποίους εξαιρείται  η εγγύηση μετά την αγορά ή από άλλες αιτίες, οι οποίες εκφεύγουν του πεδίου ευθύνης και ελέγχου της  εταιρίας.  Επειδή στην περίπτωση των ζημιών από υγρά, υπάρχει πιθανότητα σταδιακής διάβρωσης της συσκευής, η εγγύηση επισκευής δεν καλύπτει τις βλάβες αυτές αλλά ούτε και τις μελλοντικές βλάβες σε άλλα σημεία/μέρη της συσκευής, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μετά την επισκευή.

Όλα τα εξαχθέντα μέρη από την επισκευασμένη συσκευή προωθούνται προς ανακύκλωση.  Αν ο πελάτης επιθυμεί να τα κρατήσει θα πρέπει να το δηλώσει κατά την ενημέρωση του για την βλάβη από το τεχνικό τμήμα ώστε να του επιστραφούν.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ που εμπορεύεται η εταιρία είναι μόνο γνήσια του επίσημου εργοστασίου Vorwerk και αποκλειστικά για τα μοντέλα Thermomix® ή/και για το Thermomix Friend®.

Η εταιρία δεν πωλεί  ανταλλακτικά after market και δεν τοποθετεί ανταλλακτικά after market ή μεταχειρισμένα.

Σε περίπτωση που το αναγκαίο ανταλλακτικό δεν κυκλοφορεί στην αγορά ως καινούριο και ο πελάτης φέρει ο ίδιος στο Service κάποιο μεταχειρισμένο ή after market ανταλλακτικό, η εταιρία μπορεί κατά την ανέλεγκτη κρίση της να αποδεχθεί την τοποθέτησή του, όμως στην περίπτωση αυτή δε θα ισχύει η εγγύηση επισκευής.

Σε περίπτωση δεύτερης επισκευής στα πλαίσια και την έκταση της παρούσας εγγύησης επισκευής, τα αρχικώς τοποθετημένα ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική επισκευή θα ανήκουν στην εταιρία η οποία θα τα αφαιρέσει και παρακρατήσει.

Αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, η συσκευή θα επιστραφεί  στον πελάτη  στην αρχική κατάσταση και με τα συστατικά στοιχεία με τα οποία εισήλθε προς επισκευή, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ή σε κατάσταση μη λειτουργίας, εάν η επαναφορά της δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με ελάχιστη χρέωση 10 ευρώ (αν δεν χρειάζεται τεχνικός έλεγχος και η βλάβη είναι ορατή) ή 20 ευρώ (αν χρειάζεται τεχνικός έλεγχος για τη διάγνωση της βλάβης) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανάλογα το είδος της βλάβης της συσκευής του που διαγνώστηκε. Ο πελάτης θα προκαταβάλει επίσης και τα τυχόν έξοδα αποστολής. Η αποστολή και επιστροφή της συσκευής σας γίνεται με COURIER για μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα. Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης ή απόπειρας επισκευής της συσκευής από άτομο μη εξουσιοδοτημένο από την Cooking Hellas. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, η εταιρεία απαλλάσσεται πάσης δέσμευσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο πελάτης παραδίδοντας τη συσκευή στην εταιρία για επισκευή θα λαμβάνει αποδεικτικό παραλαβής. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι μπορεί να παραλάβει την συσκευή του από το κατάστημα της Cooking Hellas μόνο προσκομίζοντας το απόκομμα –αποδεικτικό παραλαβής που του έχει δοθεί κατά την παράδοση της συσκευής του, το οποίο μπορεί να το προσκομίσει είτε  ο ίδιος είτε τρίτο άτομο. Η εταιρία υποχρεούται να παραδώσει τη συσκευή σε όποιον προσκομίσει το απόκομμα –αποδεικτικό παραλαβής αυτό, ενώ σε περίπτωση απώλειάς του δεν ευθύνεται αν τη συσκευή την παραλάβει άλλος μη νόμιμος κάτοχος του αποδεικτικού. Για λόγους ασφαλείας, αν ο πελάτης δεν προσκομίσει το απόκομμα – αποδεικτικό παραλαβής, αποδέχεται ότι η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση της συσκευής, αν ο πελάτης δεν μπορεί να αποδείξει με άλλο τρόπο ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της. Η συσκευή δεν αποδίδεται αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε οφειλή του πελάτη.

Η εγγύηση επισκευής δεν εκτείνεται σε αποθετικές ζημίες του πελάτη, εκ των οποίων ο πελάτης παραιτείται ρητά και ανέκκλητα με το παρόν έχοντας πλήρως ενημερωθεί δια του παρόντος.

H Cooking Hellas, έχοντας υπόψιν την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, αναλαμβάνει να παραλάβει το μηχάνημά σας, από το χώρο σας, χωρίς εσείς να χρεωθείτε τα μεταφορικά! Στη συνέχεια, εφόσον συμφωνήσετε για να προχωρήσουμε σε επισκευή της συσκευής σας κι αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε η Cooking Hellas αναλαμβάνει την επιστροφή της συσκευής στο χώρο σας και πάλι χωρίς δική σας επιβάρυνση! Με λίγα λόγια, αν υπάρξει επισκευή, δεν χρεώνεστε με έξοδα μεταφοράς από ή προς τον χώρο σας (εκτός των μοντέλων 3300 & ΤΜ21). To μόνο που εσείς χρειάζεται να κάνετε είναι ένα τηλεφώνημα στο 2106199378, να μας αναφέρετε το μοντέλο Thermomix® ή/και του Thermomix Friend® που διαθέτετε και να μας δώσετε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος που η συσκευή σας αντιμετωπίζει. (παράλληλα μαζί με την συσκευή επισυνάπτετε και σημείωμα με την περιγραφή της βλάβης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο e-mail κλπ).

Ο πελάτης ενημερώνεται (εάν έχει δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας) κατά την παραλαβή της συσκευής του από το Service (Σχετικά με την κατάσταση που παρελήφθη) και παράλληλα δηλώνει πληροφορίες/παρατηρήσεις σχετικές με τα συμπτώματα της βλάβης ώστε να ενημερωθεί ο σχετικός  φάκελος που δημιουργείται κατά την εισαγωγή.

Οι εισαχθείσες συσκευές ελέγχονται βάσει ημερολογιακής προτεραιότητας όπου κατά τον έλεγχο ο πελάτης ενημερώνεται (τηλεφωνικά η και με e-mail) σχετικά με την ομαλότητα της εξέλιξης της διαδικασίας αυτής, το είδος της βλάβης καθώς και με το τελικό κόστος της επισκευής.

Όλες οι συσκευές διαθέτουν ταυτότητα με μοναδικό σειριακό αριθμό! Ελέγχονται επισκευάζονται και ολοκληρώνονται ξεχωριστά μία μια ανά πάγκο εργασίας ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα να μπερδευτούν τα ανταλλακτικά και τυχόν αξεσουάρ τους με άλλων ίδιων συσκευών κατά την παραμονή τους στο Service της εταιρίας.

Όροι & Προϋποθέσεις

  • Σε περίπτωση που αποφασίσετε, για οποιονδήποτε λόγο, τη διακοπή της επισκευής ενώ το μηχάνημα βρίσκεται στο service μας, χρεώνεστε τα μεταφορικά για την επιστροφή της συσκευής στο χώρο σας.
  • Αν το τμήμα service της Cooking Hellas αδυνατεί να επισκευάσει τη συσκευή σας, χρεώνεστε τα μεταφορικά για την επιστροφή της συσκευής στο χώρο σας.
  • Ισχύει ελάχιστη χρέωση τεχνικού ελέγχου και διάγνωση βλάβης 10€ (εξαιρούνται τα μηχανήματα εντός εγγύησης). Το ποσό αυτό, θα συμπεριληφθεί στο τελικό κόστος του service.
  • Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε το κόστος επισκευής χρεώνεστε μόνο τα μεταφορικά της συσκευής σας και όχι τον τεχνικό έλεγχο!
  • Τα παραπάνω ισχύουν για παραλαβές και αποστολές σε όλη την Ελλάδα Cooking Hellas, Επίσημος Αντιπρόσωπος Thermomix® στην Ελλάδα, Ελπίδος 10,
   15343, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6199378, info@cookinghellas.gr και service@cookinghellas.gr
  • Παραγγελίες αποστέλλονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και όχι κατά τις επίσημες αργίες ή τα Σαββατοκύριακα
  • Στείλτε την συσκευή σας με υπηρεσία courier ACS, ενημερώνοντάς τους πως η αποστολή γίνεται με έξοδα παραλήπτη.
  • Ο πελάτης δεν υποχρεούται να παραλάβει την επισκευασμένη συσκευή του αν η συσκευασία αυτής κατά την μεταφορά παρουσιάζει χτυπήματα σκισίματα κλπ. Ενημερώνει επιτόπου τον courier βγάζει φωτογραφία την ζημιά της συσκευασίας και επικοινωνεί άμεσα με την εταιρία μας.
  • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία της συσκευής του (χαρτοκιβώτιο, αεροφλέξ κ.λπ) για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή μεταφορά της.
Thermomix TM6

Thermomix TM6

Μήνυμα της κατασκευάστριας εταιρείας Vorwerk

Πρόσφατα, μετά από έρευνα, η Vorwerk ανακοίνωσε ότι όλο και περισσότερα είναι τα αξεσουάρ που προσφέρονται από τρίτους προμηθευτές για το Thermomix®. Αυτά τα είδη, συχνά προορίζονται να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ, όπως καπάκια, φλάντζες στεγανοποίησης, μαχαίρια, κάδους ανάμειξης, βάσεις, μεζούρες, εξαρτήματα Varoma κ.ά.

« Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, θέλουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

 • σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά προϊόντα ή αξεσουάρ Vorwerk εγκεκριμένα από τη Vorwerk για τη δική σας συσκευή Thermomix®.
 • Χρησιμοποιώντας μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Thermomix® της Vorwerk διασφαλίζετε ότι πληροίτε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που καθορίζονται από τον κατασκευαστή και ότι η συσκευή Thermomix® θα λειτουργεί σωστά. Όλα τα αξεσουάρ της Vorwerk έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά για να διασφαλιστεί ότι μπορείτε να μαγειρέψετε με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού και να προστατεύσετε τη συσκευή Thermomix® από τυχόν ζημιές.
 • Παρά τις προσπάθειές μας να παρακολουθούμε την αγορά, δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πολλά από αυτά τα προϊόντα – και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε – την αξιοπιστία, την ασφάλεια ή την καταλληλότητα των αξεσουάρ αυτών για το Thermomix® σας αφού δεν έχουν κατασκευαστεί ή εγκριθεί από τη Vorwerk. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι, εμείς στη Vorwerk, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τη χρήση αυτών των αξεσουάρ, για τρόφιμα που έχουν μολυνθεί από μη δοκιμασμένα πλαστικά ή για ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν στο Thermomix® σας.
 • Προτού χρησιμοποιήσετε τέτοια μη εγκεκριμένα ή κατασκευασμένα από τη Vorwerk αξεσουάρ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα μπορούσατε με την ενέργειά σας αυτή να ακυρώσετε τους όρους της εγγύησής σας και τυχόν αξιώσεις ευθύνης προϊόντος εάν προκληθεί ζημιά από αξεσουάρ που δεν παράγεται από τη Vorwerk”.

Για κάθε απορία, διευκρίνιση ή παρακολούθηση της πορείας της επισκευής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +30 2106199378 ή μέσω email στο service@cookinghellas.gr

Με εκτίμηση,

Cooking Hellas IKE

 


Κλείστε παρουσίαση