2106199378 Επικοινωνία

Όροι Πώλησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Όλα τα προϊόντα μας διατίθενται σε όλη την Ελλάδα από την εταιρεία Cooking Hellas, με έδρα την Λεωφ. Κηφισίας 58, Μαρούσι, 15125, ΑΦΜ 800774855 & Αριθμό ΓΕΜΗ: 14051070100.
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας συμβουλευτείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Cooking Hellas στο τηλ. 210 6199378 ή γράφοντας στο email info@cookinghellas.gr ή στη διεύθυνση Κηφισίας 58, 15125, Μαρούσι. Κάθε παράπονο πρέπει να απευθύνεται στην εταιρεία, στα στοιχεία επικοινωνίας της και πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς.
Η εταιρεία μας σας παρέχει νόμιμη εγγύηση και πλήρη υποστήριξη επισκευής εντός της χώρας. Η εταιρεία μας εισάγει νόμιμα και εκδίδει προς τους πελάτες της νόμιμη απόδειξη είσπραξης, αναγνωρισμένη από την ΑΑΔΕ για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου, εισπράττοντας όλο το τίμημα στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας, Cooking Hellas ΙΚΕ, φορολογείται για όλα τα εισοδήματά της στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην οικονομική ζωή της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους καταναλωτές σε περίπτωση πρότασης πώλησης από αλλοδαπές εταιρίες, ή ξένους προς την εταιρεία μας πωλητές, καθότι στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν καλύπτεται από εγγύηση από την εταιρεία μας ενώ, και ειδικότερα οι επαγγελματίες, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε περίπτωση άμεσης ανάγκης επισκευής, εύρεσης ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης.
Περαιτέρω, οι αγοραστές, επαγγελματίες ή μη, μπορεί να εμπλακούν εν αγνοία τους σε τριγωνικές συναλλαγές με αλλοδαπές εταιρίες, με έδρα σε χώρα με μη αποδεκτό φορολογικό καθεστώς, και χωρίς οι αποδείξεις που θα παραλάβουν να προσμετρούνται στο αφορολόγητο ή χωρίς τα τιμολόγια να προσμετρούνται στις δαπάνες των επαγγελματιών.
Από την εταιρεία μας μπορείτε να αγοράσετε με ασφάλεια τα προϊόντα, είτε απευθείας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε από έμπειρο σύμβουλό μας, είτε ακόμα και από το φυσικό κατάστημά μας στο «δακτυλίδι» στο Μαρούσι,  γνωρίζοντας ότι θα έχετε πάντα δίπλα σας την υποστήριξη που χρειάζεστε για αξεσουάρ, συνταγές μαγειρικής προσαρμοσμένες στην ελληνική κουζίνα, ανταλλακτικά και υπεύθυνο, επίσημο, σέρβις. Θα δικαιούστε επίσης να συμμετέχετε στις παρουσιάσεις, στα εργαστήρια και στις επιδείξεις μαγειρικής που προσφέρουμε, ενώ θα δικαιούστε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες και σε κληρώσεις δώρων της εταιρείας μας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε αγορά προϊόντων ή εφόσον παρέχετε οικειοθελώς ρητά και εγγράφως τη συναίνεσή σας στην από την Εταιρεία χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, προτιμήσεις και συνήθειες διατροφής κλπ) η Εταιρεία θα δύναται να τα συγκεντρώνει σε μη δημόσια προσβάσιμο Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς κατά περίπτωση και με βάση την αντίστοιχη κάθε φορά νομιμοποιητική βάση: για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων που επιλέγετε είτε μέσω πωλητών, είτε μέσω της Ιστοσελίδας της εταιρείας, είτε άλλης φόρμας επικοινωνίας (π.χ. εκτέλεση της σύμβασης, παράδοση των αγορασθέντων, διενέργεια χρεώσεων και πληρωμών, επικοινωνία από τους συνεργάτες μας κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας ή αιτήματος, παρουσίαση των προϊόντων μας, κλπ), για την παροχή της εγγύησης και τον έλεγχο των δικαιούχων αυτής, για την ποιοτική εξυπηρέτηση των κατόχων των προϊόντων και των αξεσουάρ τους, καθώς και για προωθητικές ενέργειες, π.χ. ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συνταγές, εκδηλώσεις, για τις τρέχουσες προσφορές, παράδοση δώρων, αλλά στην περίπτωση αυτή μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, αλλά και για την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς για τη βελτίωση, μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Αν δεν επιθυμείτε την καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε κατάλογο και την επεξεργασία τους για τη μελλοντική προώθηση προϊόντων της εταιρείας, καλείστε να μην συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο και να μην τα υποβάλετε. Πάντως σε περίπτωση εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον τη διατήρησή τους, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε εγγράφως τη διαγραφή τους από τον κατάλογο. Δικαιούστε και μπορείτε να οποτεδήποτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματά, σας: Α) το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που σας αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας, δηλαδή πληροφόρησης σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρεία έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από εσάς άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας καθώς και για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση, Β) το δικαίωμα διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ώστε η Εταιρεία να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και πλήρη. Γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν από την Εταιρεία ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία από την Εταιρεία, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρείας, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την Εταιρεία ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της τελευταίας. Δ) το δικαίωμα εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της εταιρείας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Ε) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας. ΣΤ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να το ελέγξει αυτό η εταιρεία αλλά και στην περίπτωση που χρειάζεται η διατήρησή τους για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας εναντίον της εταιρείας και σε περίπτωση έκφρασης αντίρρησης στην επεξεργασία τους, για όσο χρόνο η Εταιρεία σταθμίζει την ιεράρχηση των εννόμων συμφερόντων της έναντι σας. Ζ) το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κάθε φορά που θεωρείτε ότι υπήρξε παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας είτε στην εποπτική αρχή στη χώρα που ζείτε, είτε σε αυτή της Ελλάδας, είτε σε αυτή που έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση. Η Εταιρεία COOKING HELLAS IKE, τηρεί όλες, τις από το ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ, υποχρεώσεις της. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι η Εταιρεία COOKING HELLAS IKE, με έδρα το Μαρούσι Αττικής και γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 58, ΤΚ 15125, τηλ. 2106199378, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Διαχειριστή της, όπου πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματα για συγκεκριμένη ενέργεια άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cookinghellas.gr

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η τελική τιμή κάθε προϊόντος αναφέρεται επακριβώς στον ιστότοπό μας και περιλαμβάνει όλους τους φόρους κατά την ημερομηνία αγοράς. Η τιμή μετρητοίς διαφέρει από την τιμή με δόσεις, καθότι η πίστωση επιβαρύνεται με έξοδα. Σε κάθε περίπτωση πριν την αγορά σας, σύμφωνα με την επιλογή σας θα ενημερωθείτε για την τιμή που θα καταβάλλετε. Οι τιμές καταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η τελική τιμή του προϊόντος περιλαμβάνει όλους τους φόρους κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου πώλησης, ή της αγοράς μέσω διαδικτύου. Οι όροι του συμβολαίου αγοράς είναι οι ίδιοι με τους όρους πώλησης που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Κάθε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις τιμές των προϊόντων, το κόστος αποστολής και κάθε άλλη επιβάρυνση από την ιστοσελίδα μας πριν αγοράσει το προϊόν ή από τον σύμβουλο πώλησης πριν την παραγγελία.

Αποδεκτή από την εταιρεία πιστωτική κάρτα με έως, κατά περίπτωση, 36 δόσεις, αντίστοιχη Χρεωστική κάρτα / πιστωτική χωρίς δόσεις, με έμβασμα / με κατάθεση μέσω web banking στον λογαριασμό της Cooking Hellas στην τράπεζα Τράπεζα Alpha Bank IBAN GR36 0140 1460 1460 0200 2024 190,  BIC/SWIFT: CRBAGRAA και στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR75 0172 0100 0050 1010 4918 682 , BIC/SWIFT: PIRBGRAA .

Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό παραγγελίας που του δόθηκε κατά την παραγγελία. Το παραστατικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@cookinghellas.gr

Η εξόφληση θα εμφανιστεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατάθεση. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Στην περίπτωση αυτή, η ασφάλεια της συναλλαγής εναπόκειται στον καταναλωτή και στο τρόπο σύνδεσής του με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Τράπεζας όπου τηρεί τραπεζικό λογαριασμό. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ασφάλεια της συναλλαγής.

Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με την πληρωμή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή. Πληρωμή αποτελεί μόνο η εξόφληση του προϊόντος με την είσπραξη του τιμήματος από την εταιρεία μας ή με την οριστική και ανεπιφύλακτη πίστωση του λογαριασμού της με το τίμημα. Οι όροι πίστωσης στην εξόφληση με πιστωτική κάρτα στην πληρωμή σε δόσεις, αφορούν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του καταναλωτή και της Τράπεζάς του.

Καμία συναλλαγή, παραγγελία, υπογραφή σύμβασης, δεν δίνει δικαίωμα απόληψης δώρου ή κατοχύρωσης οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας, εάν ο καταναλωτής δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ακριβόχρονα και προσηκόντως το συμφωνημένο, μερικό ή ολικό, τίμημα.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται εντός εύλογου χρόνου και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την εξόφληση του προϊόντος. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν έχει παραδοθεί σε εσάς, ή δε σας έχει ειδοποιήσει η εταιρεία κούριερ για την παράδοσή του εντός 30 ημερών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο e-mail info@cookinghellas.gr  και θα εξασφαλίσουμε ότι θα σας παραδοθεί εντός επτά επιπλέον ημερών.  Αν τελικά δεν μπορέσουμε να σας παραδώσουμε το εμπόρευμα ούτε εντός αυτής της προθεσμίας, τότε έχετε δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής σας και επιστροφής των χρημάτων σας, με αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ίδια διεύθυνση email.

Η παράδοση γίνεται με υπηρεσία κούριερ  σε ήμερα και ώρα που εξαρτάται από την εταιρεία κούριερ και ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να παραλάβει το προϊόν που αγόρασε από αυτή. Αν η παραγγελία έγινε μέσω του συμβούλου πωλήσεων, και συμφωνηθεί κατά την παραγγελία, η παράδοση θα γίνει μέσω του συμβούλου πωλήσεων, σε ήμερα και ώρα που θα συμφωνηθεί με τον καταναλωτή. Η παράδοση με την εταιρεία κούριερ που συνεργάζεται η εταιρεία είναι δωρεάν για αγορές άνω των 50€.  Η εταιρεία επιφυλάσσεται να παραδώσει το προϊόν με άλλο μέσο ή με ειδική αποστολή, καθ’ υπόδειξη και επιπλέον χρέωση του καταναλωτή. Η εταιρεία δεν παραδίδει τα προϊόντα σε τρίτους καθώς και σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση, του καταναλωτή γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, στα οποία περιλαμβάνεται η πανδημία από τον SARS-CoV-2, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, θα κάνει όμως το καλύτερο δυνατόν για την ταχύτερη παράδοσή του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις σε περίπτωση ελλείψεως άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του στα τηλέφωνα της εταιρείας, όπου μπορεί να εκφράζει και τα παράπονά του.

Τα προϊόντα μας είναι πάντοτε διαθέσιμα. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερώνεστε σχετικά με e-mail για την ακύρωση της παραγγελίας και την υπαναχώρηση από την πλευρά μας από τη σύμβαση αγοράς και θα σας επιστρέφεται το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλλει.

Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και στον ιστότοπό της. Αν παρ’ ελπιδα  λόγω τεχνικού σφάλματος, υπάρξει σφάλμα στη τιμή θα ενημερώνεστε σχετικά  με email για την ακύρωση της παραγγελίας και την υπαναχώρηση από την πλευρά μας από τη σύμβαση αγοράς και θα σας επιστρέφεται το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλλει.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με απλή ενημέρωση με ανάρτηση στο ηλεκτρονικό κατάστημά της. Η ενημέρωση για το τι ισχύει κάθε φορά θα αναρτάται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και θα ισχύει για το μέλλον.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δικαίωμα υπαναχώρησης έχει ο καταναλωτής αποκλειστικά και μόνο εάν αγόρασε το προϊόν εκτός του φυσικού καταστήματος της εταιρείας ή μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε χωρίς δέσμευση και ισχύουν τα κάτωθι: Παραλαβή από τον καταναλωτή θεωρείται και η από ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού. Ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει του Ν 2251/1994, να δηλώσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του προϊόντος ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση με αποτέλεσμα να του επιστραφεί από την Εταιρεία μας το αντίστοιχο ποσό με τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση εκτός από τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής, τα οποία θα καταβάλλει στην εταιρεία κούριερ επιλογής της εταιρείας έναντι της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής αυτής. Η αποστολή της επιστροφής θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση Cooking Hellas, στην οδό Ελπίδος 10, τ.κ. 15343, Αγία Παρασκευή, Αθήνα,  τηλ. 210 6199378.

Μόλις η εταιρεία παραλάβει την επιστροφή θα ακολουθήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και θα σας αποσταλεί αντίστοιχη ενημέρωση μέσω e-mail. Η εταιρεία θα επιστρέψει στον καταναλωτή την αξία του προϊόντος και των εξόδων της αρχικής αποστολής (αν ο καταναλωτής επέλεξε ακριβότερο μέσο αποστολής επιστρέφεται μόνο η αξία της φθηνότερης αποστολής που προσφέρεται από την εταιρεία, εάν και εφόσον η απλή αποστολή χρεώνεται) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση για την υπαναχώρηση και εφόσον προηγουμένως: λάβει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία άθικτη, χωρίς να έχει αποσυσκευασθεί, μαζί με όλα τα έγγραφα και τα έντυπα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ, που περιείχε, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο (τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής δεν επιστρέφονται). Σε περίπτωση ειδών προσφοράς θα πρέπει να γίνει επιστροφή ολόκληρου του πακέτου. Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η εταιρεία δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα. Για τη γρήγορη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτησή του ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα που του παραδίδονται με την αγορά του προϊόντος, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την εταιρεία με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,  η προμήθεια σφραγισμένου ψηφιακού περιεχομένου επάνω σε υλικό μέσο, γενικά σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού, ή σφραγισμένου ψηφιακού φορέα με συνταγές μαγειρικής, ή σφραγισμένου εντύπου με συνταγές μαγειρικής ή άλλο υλικό προστατευόμενο από πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Εάν δεν έχετε λάβει το e-mail επιβεβαίωσης αποστολής της επιστροφής σας μπορείτε να στείλετε email στο  info@cookinghellas.gr  με θέμα «Ακύρωση  Παραγγελίας» αναγράφοντας τα στοιχεία της παραγγελίας σας.  Για την εξυπηρέτησή σας, το τμήμα ακυρώσεων λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 έως 15:00.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή από την  χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες αυτών.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση παρέχεται μόνο για τα προϊόντα τα οποία έχουν πωληθεί από την εταιρεία και μόνο στην Ελλάδα. Συνομολογημένες είναι μόνο οι ιδιότητες των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν και στα πληροφορικά φυλλάδια εντός των συσκευασιών.  Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει το προϊόν που πώλησε σε καταναλωτή ή επαγγελματία, δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα (ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα) σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα και το αρ. 5 του Ν. 2251/1994. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον έχετε ενημερώσει την εταιρεία ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο τότε θα έρθουμε σε συνεννόηση για τον τρόπο διόρθωσης ή αντικατάστασης, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας εκ του νόμου για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που αποδεικνύεται αναμφίβολα, ο αγοραστής  δικαιούται κατ’ επιλογήν του να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή καταναλωτή. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στην έδρα της εταιρείας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο από αυτή προσωπικό. Προϊόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και έχουν 24 μήνες εγγύηση. Προϊόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν 24 μήνες εγγύηση. Τα είδη που φέρουν εγγύηση υπόκεινται στους όρους πώλησης που ισχύουν τη στιγμή της πώλησής τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, που πιστοποιείται από το παραστατικό αποστολής το οποίο θα πρέπει να φυλάσσει ο καταναλωτής. Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού). Η εγγύηση ισχύει μόνο για καινούργια προϊόντα, πωληθέντα από την εταιρεία και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους κατά το χρόνο διάρκειάς της. Η Εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που αφορούν στα υλικά κατασκευής, τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προϊόντος και των εξαρτημάτων του. Η εταιρεία παρέχει κατά την διακριτική της ευχέρεια, είτε δωρεάν επισκευή, είτε αντικατάσταση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος από την μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται στους παρόντες όρους.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω: Την κακή χρήση και τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος (π.χ. βαριά επαγγελματική χρήση). Τη φυσιολογική φθορά του προϊόντος και τα κινητά μέρη και κάθε είδους αναλώσιμα που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, λάστιχα, ιμάντες, λεπίδες κοπής, ελαστικούς τροχούς, σπιράλ, πέλματα, κλπ.). Την ελλιπή συντήρηση κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά του προϊόντος. Τη θραύση του προϊόντος. Βλάβη που δημιουργείται από εσφαλμένη τοποθέτηση των κινητών μερών ή την εσφαλμένη εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης. Τις βλάβες που προκλήθηκαν από αυξομείωση τάσης ρεύματος, διακοπή παροχής ρεύματος, την απώλεια φάσης, την τροφοδοσία διαφορετικής τάσης από την ενδεικνυόμενη. Τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος. Τη βλάβη που δημιουργείται χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από επισκευή που δεν έγινε από την εταιρεία με χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από την εταιρεία  καθώς και κάθε βλάβη που θα προκύψει από παρέμβαση ή επέμβαση τρίτου προσώπου μη εξουσιοδοτημένου από την εταιρεία, ιδιώτη ή τεχνίτη, ακόμα κι αν αυτή γίνει στην αλλοδαπή από συνεργεία των τοπικών διανομέων των προϊόντων. Βλάβη ή κακή λειτουργία που οφείλεται σε πλημμελή καθαρισμό του προϊόντος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που οφείλεται σε επαφή του προϊόντος με χημικά υγρά ή υλικά, έναντι των οποίων κατά δήλωση της εταιρείας δεν έχει αντοχή, προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς. Η εταιρεία δεν εγγυάται βλάβες σε ψηφιακά μέσα και το περιεχόμενό τους καθώς και σε πληροφοριακά, ενημερωτικά ή άλλα έντυπα (βιβλία συνταγών).

Δεν καλύπτεται επίσης από την εγγύηση οποιαδήποτε: βλάβη από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων, λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της εταιρείας, βλάβη από υγρασία και διάβρωση, βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, πτώση ή ακραία καιρικά φαινόμενα καθότι το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κλειστό χώρο εντός οικίας και συγκεκριμένα σε χώρο οικιακού μαγειρείου, βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση, διαφορετική από τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένων ή ακατάλληλων πρώτων υλών ή κακής ποιότητας πρώτων υλών, καθώς και από πρώτες ύλες που δεν προτείνονται από τις συνταγές μαγειρικής της εταιρείας, βλάβη που προκύπτει από την χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν προτείνεται από την εταιρεία.

Από την εγγύηση δεν καλύπτεται κανένα προϊόν στο οποίο έχει γίνει επέμβαση στο λογισμικό του, εκτός των τεχνικών της εταιρείας μας.

Από την εγγύηση δεν καλύπτονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, τα οποία επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εφόσον προκληθεί κάποια ζημία, η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη παρά μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας, που αποδεδειγμένα προέρχεται και αιτιωδώς συνέχεται με το ζημιογόνο γεγονός και υπαίτια πράξη ή παράλειψή της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, πλην βαριάς αμέλειας και δόλου, η οποιαδήποτε αποζημίωση περιορίζεται στο ποσό της αξίας του πωληθέντος προϊόντος και τον περιορισμό αποδέχεται ο αγοραστής στο σύνολό του ως έγκυρο και σύμφωνο προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σχέση με την εταιρεία, οι όροι πώλησης, οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, η συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και της εταιρείας μας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την οποιαδήποτε σχέση αναπτύξετε με την εταιρεία μας αποδέχεστε τους όρους αυτούς που εκφράζονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και συμφωνείτε ότι υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο αγοραστής έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή είναι  φυσικό πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν  για προσωπική μη-επαγγελματική χρήση) και αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών δια μέσου της ειδικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ (https://bit.ly/3cDPGY3). Με τον τρόπο αυτό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 με email:  info@eccgreece.gr, και ιστοσελίδα:  http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς ο αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας και να μας έχει γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο τηλέφωνο 210 6199378 ή γράφοντας στο email info@cookinghellas.gr ή στη διεύθυνση Κηφισίας 58, 15125, Μαρούσι για να βρούμε συναινετική λύση.

Τα μέρη, άρα και ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί για βοήθεια στην διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του με τον ανωτέρω φορέα ΕΕΔ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ .
(http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ/  )

Η εταιρεία μας υπάγεται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ ( https://bit.ly/2VIr4ql)


Κλείστε παρουσίαση