Επικοινωνία 2106199378

Όροι Πώλησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ThermomixTM, που κατασκευάζεται από τη Vorwerk Γερμανίας, είναι μια μοναδική πολυσυσκευή κουζίνας. Το ThermomixTM εκτελεί το έργο 15 συσκευών σε μία: πολτοποιεί, αναμειγνύει, μαγειρεύει στον ατμό, ζυγίζει, ομογενοποιεί, αλέθει, ανακατεύει, χτυπάει κρέμα, τεμαχίζει, έχει ελεγχόμενο ζέσταμα, μαγειρεύει και ζυμώνει, ενώ παράλληλα διαθέτει τις λειτουργίες Sous-Vide, Slow Cooking, Υψηλή Θερμοκρασία και Ζύμωση. Το ThermomixTM περιλαμβάνει μια βάση με το μοτέρ, μια οθόνη αφής που επιτρέπει -ανάμεσα σε άλλα- τον έλεγχο του χρόνου μαγειρέματος, τη θερμοκρασία του μαγειρέματος, την ταχύτητα ανάμειξης, την κατεύθυνση των μαχαιριών και το ζύγισμα των συστατικών – λεπίδες, έναν κάδο, ένα καπάκι και ένα κύπελλο-δοσομετρητή. Αγοράζοντας το ThermomixTM ο πελάτης λαμβάνει και τα εξαρτήματα που του επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του ThermomixTM:  Μια σπάτουλα, ένα καλάθι μαγειρέματος, ένα προστατευτικό πιτσιλίσματος, έναν αναδευτήρα «πεταλούδα», το Varoma με τους δίσκους και το καπάκι του για μαγείρεμα στον ατμό. Επίσης περιλαμβάνεται ένα βιβλίο μαγειρικής με βασικές συνταγές και το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε αγορά προϊόντων ή εφόσον παρέχετε οικειοθελώς ρητά και εγγράφως τη συναίνεσή σας στην από την Εταιρία χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, προτιμήσεις και συνήθειες διατροφής κλπ) η Εταιρία θα δύναται να τα συγκεντρώνει σε μη δημόσια προσβάσιμο Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς κατά περίπτωση και με βάση την αντίστοιχη κάθε φορά νομιμοποιητική βάση: για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων που επιλέγετε είτε μέσω πωλητών, είτε μέσω της Ιστοσελίδας της εταιρίας, είτε άλλης φόρμας επικοινωνίας (π.χ. εκτέλεση της σύμβασης, παράδοση των αγορασθέντων, διενέργεια χρεώσεων και πληρωμών, επικοινωνία από τους συνεργάτες μας κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας ή αιτήματος, παρουσίαση των προϊόντων μας, κλπ), για την παροχή της εγγύησης και τον έλεγχο των δικαιούχων αυτής, για την ποιοτική εξυπηρέτηση των κατόχων του THERMOMIX TM6 και των αξεσουάρ του, καθώς και για προωθητικές ενέργειες, π.χ. ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συνταγές, εκδηλώσεις, για τις τρέχουσες προσφορές, παράδοση δώρων, αλλά στην περίπτωση αυτή μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, αλλά και για την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς για τη βελτίωση, μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας. Αν δεν επιθυμείτε την καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε κατάλογο και την επεξεργασία τους για τη μελλοντική προώθηση προϊόντων της εταιρίας, καλείστε να μην συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο και να μην τα υποβάλετε. Πάντως σε περίπτωση εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον τη διατήρησή τους, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε εγγράφως τη διαγραφή τους από τον κατάλογο. Δικαιούστε και μπορείτε να οποτεδήποτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματά, σας: Α- το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που σας αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας, δηλαδή πληροφόρησης σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρία έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από εσάς άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας καθώς και για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση, Β) το δικαίωμα διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ώστε η Εταιρία να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και πλήρη. Γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν από την Εταιρία ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία από την Εταιρία, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρίας, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την Εταιρία ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της τελευταίας. Δ) το δικαίωμα εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της εταιρίας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Ε) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας. ΣΤ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να το ελέγξει αυτό η εταιρία αλλά και στην περίπτωση που χρειάζεται η διατήρησή τους για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας εναντίον της εταιρίας και σε περίπτωση έκφρασης αντίρρησης στην επεξεργασία τους, για όσο χρόνο η Εταιρία σταθμίζει την ιεράρχηση των εννόμων συμφερόντων της έναντι σας. Ζ) το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κάθε φορά που θεωρείτε ότι υπήρξε παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας είτε στην εποπτική αρχή στη χώρα που ζείτε, είτε σε αυτή της Ελλάδας, είτε σε αυτή που έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση. Η Εταιρία COOKING HELLAS IKE, τηρεί όλες, τις από το ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ, υποχρεώσεις της. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι η Εταιρία COOKING HELLAS IKE, με έδρα το Μαρούσι Αττικής και γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 58, ΤΚ 15125, τηλ. 2106199378, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Διαχειριστή της, όπου πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματα για συγκεκριμένη ενέργεια άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cookinghellas.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τα προϊόντα διατίθενται στην Ελληνική αγορά από την εταιρία Cooking Hellas, με έδρα την Λεωφ. Κηφισίας 58, Μαρούσι, 15125, ΑΦΜ 800774855. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας συμβουλευτείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Cooking Hellas στο τηλ. 210 6199378 ή γράφοντας στο email info@cookinghellas.gr ή στη διεύθυνση Κηφισίας 58, 15125, Μαρούσι. Κάθε παράπονο πρέπει να απευθύνεται στην εταιρία, στα στοιχεία επικοινωνίας της και πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η τελική τιμή του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και περιλαμβάνει όλους τους φόρους κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου πώλησης. Η τιμή μετρητοίς διαφέρει από την τιμή με δόσεις. Οι τιμές καταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η τελική τιμή του προϊόντος μετρητοίς είναι 1359 €, περιλαμβάνει όλους τους φόρους κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου πώλησης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται εντός εύλογου χρόνου και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την εξόφληση του προϊόντος. Η παράδοση γίνεται με υπηρεσία κούριερ, ή μέσω του συμβούλου πωλήσεων, αν αυτό συμφωνηθεί κατά την παραγγελία, σε ήμερα και ώρα που θα συμφωνηθεί με τον καταναλωτή. Η εταιρία επιφυλάσσεται να παραδώσει το προϊόν με άλλο μέσο, με χρέωση του καταναλωτή. Η εταιρία δεν παραδίδει τα προϊόντα σε τρίτους καθώς και σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση, του καταναλωτή γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις σε περίπτωση ελλείψεως άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του στα τηλέφωνα της εταιρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε χωρίς δέσμευση. Ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει του Ν 2251/1994, να δηλώσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση και να του επιστραφεί από την Εταιρία μας το αντίστοιχο ποσό με τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση εκτός από τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία θα του επιστρέψει άμεσα την αξία του προϊόντος και των εξόδων της αρχικής αποστολής (αν ο καταναλωτής επέλεξε ακριβότερο μέσο αποστολής επιστρέφεται η αξία της φθηνότερης αποστολής που προσφέρεται από την εταιρία) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση για την υπαναχώρηση και εφόσον λάβει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία άθικτη, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο (τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής δεν επιστρέφονται). Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρία θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η εταιρία δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα. Για τη γρήγορη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτησή του ο καταναλωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα που του παραδίδονται με την αγορά του προϊόντος. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση· προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία· συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την εταιρία με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. η προμήθεια σφραγισμένου ψηφιακού περιεχομένου επάνω σε υλικό μέσο γενικά, σφραγισμένων ηχηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού, ή σφραγισμένου ψηφιακού φορέα με συνταγές μαγειρικής, που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση. η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Συνομολογημένες είναι μόνο οι ιδιότητες του THERMOMIX TM6 που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει το προϊόν που πώλησε σε καταναλωτή ή επαγγελματία, δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα (ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα). Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή καταναλωτή. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στην έδρα της εταιρίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο από αυτή προσωπικό. Προϊόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και έχουν 12 μήνες εγγύηση. Προϊόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν 24 μήνες εγγύηση. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος Thermomix TM6 για μη επαγγελματική χρήση είναι δέκα έτη από την παραλαβή του. Τα είδη που φέρουν εγγύηση υπόκεινται στους όρους πώλησης που ισχύουν τη στιγμή της πώλησής τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, που πιστοποιείται από το παραστατικό αποστολής το οποίο θα πρέπει να φυλάσσει ο καταναλωτής. Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού). Η εγγύηση ισχύει μόνο για καινούργια προϊόντα, πωληθέντα από την εταιρία και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους κατά το χρόνο διάρκειάς της. Η Εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που αφορούν στα υλικά κατασκευής, τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προϊόντος και των εξαρτημάτων του. Η εταιρία παρέχει κατά την διακριτική της ευχέρεια, είτε δωρεάν επισκευή, είτε αντικατάσταση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Δεν παρέχεται εγγύηση για τα προϊόντα αντικατάστασης. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος από την μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται στους παρόντες όρους. Η περίοδος της εγγύησης του προϊόντος δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση
H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω: Την κακή χρήση και τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος (π.χ. επαγγελματική χρήση). Τη φυσιολογική φθορά του προϊόντος και τα κινητά μέρη και κάθε είδους αναλώσιμα που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, λάστιχα, ιμάντες, λεπίδες κοπής, ελαστικούς τροχούς, σπιράλ, πέλματα, κλπ.). Την ελλιπή συντήρηση κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά του προϊόντος. Τη θραύση του προϊόντος. Βλάβη που δημιουργείται από εσφαλμένη τοποθέτηση των κινητών μερών ή την εσφαλμένη εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης. Τις βλάβες που προκλήθηκαν από αυξομείωση τάσης ρεύματος, διακοπή παροχής ρεύματος, την απώλεια φάσης, την τροφοδοσία διαφορετικής τάσης από την ενδεικνυόμενη. Τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος. Τη βλάβη που δημιουργείται χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από επισκευή που δεν έγινε από την εταιρία με χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από την Vorwerk καθώς και κάθε βλάβη που θα προκύψει από παρέμβαση ή επέμβαση τρίτου προσώπου μη εξουσιοδοτημένου από την εταιρία, ιδιώτη ή τεχνίτη, ακόμα κι αν αυτή γίνει στην αλλοδαπή από συνεργεία των τοπικών διανομέων της Vorwerk. Βλάβη ή κακή λειτουργία που οφείλεται σε πλημμελή καθαρισμό του προϊόντος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που οφείλεται σε επαφή του προϊόντος με χημικά υγρά ή υλικά, έναντι των οποίων κατά δήλωση της εταιρίας δεν έχει αντοχή, προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς. Η εταιρία δεν εγγυάται βλάβες σε ψηφιακά μέσα και το περιεχόμενό τους καθώς και σε πληροφοριακά, ενημερωτικά ή άλλα έντυπα (βιβλία συνταγών).
Δεν καλύπτεται επίσης από την εγγύηση οποιαδήποτε: βλάβη από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων, λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της εταιρίας, βλάβη από υγρασία και διάβρωση, βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, πτώση ή ακραία καιρικά φαινόμενα καθότι το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κλειστό χώρο εντός οικίας και συγκεκριμένα σε χώρο οικιακού μαγειρείου, βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση, διαφορετική από τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένων ή ακατάλληλων πρώτων υλών ή κακής ποιότητας πρώτων υλών, καθώς και από πρώτες ύλες που δεν προτείνονται από τις συνταγές μαγειρικής της εταιρίας, βλάβη που προκύπτει από την χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν προτείνεται από την εταιρία. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, τα οποία επιβαρύνουν τον καταναλωτή.