2106199378 Επικοινωνία

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια της Cooking Hellas IKE

1. Στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων ΤΗΕRΜΟΜΙΧ η εταιρία COOKING HELLAS IKE η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Κηφισίας 58, στο Μαρούσι Αττικής καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως η «Εταιρία», προκηρύσσει έπαθλο (στη συνέχεια Προωθητική ενέργεια ή Διαγωνισμός), σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται κατωτέρω. Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι η Cooking Hellas.

2. Στην κλήρωση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους
  • Είναι Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
  • Δικαίωμα συμμετοχής ΔΕΝ έχουν
    A. Οι υπάλληλοι της Cooking Hellas
    Β. Όλη η ομάδα των Thermomix Experts
  • Διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο Facebook και έχουν αποδεχτεί τους όρους χρήσης και εγγραφής του δικτύου αυτού, καθώς και την πολιτική απορρήτου του, ενώ δεν αξιώνουν απολύτως τίποτα από την εν λόγω πλατφόρμα σε ότι αφορά την κλήρωση αυτή.
  • Λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση με δικά τους τεχνητά μέσα και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι της χρήσης του διαδικτύου με το οποίο θα αποκτήσουν πρόσβαση στην κλήρωση, ενώ δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος από την πλευρά τους.
  • Συναινούν σε αποδοχή της χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων, όπως τηλέφωνο ή και email, για επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ αποδέχονται και τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω προωθητικής ενέργειας.

3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν περιλαμβάνει κάποια χρέωση ή προϋπόθεση αγοράς.

4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων.

5. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 7 ημέρες. Θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου 2023 (08.12.2023) ημέρα Παρασκευή στις 12:00 π.μ. και θα λήξει 14 Δεκεμβρίου 2023  (14.12.2023) ημέρα Πέμπτη στις 18.00. Μετά την πάροδο του παραπάνω διαστήματος, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

6. Τρόπος συμμετοχής

Οι δικαιούχοι συμμετέχουν στην κλήρωση έχοντας κάνει follow (ακολούθησε) στην επίσημη σελίδα facebook του Cooking Hellas, και κάνοντας tag 2 άτομα και γράφοντας σε σχόλιο ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα τους μαγειρέψετε αν κερδίσετε το Thermomix® TM6!

Τα σχόλια δεν πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της αξιοπρέπειας και της τιμής, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, με τρόπο που να προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή να δημιουργούν διακρίσεις σε άτομα λόγω καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή να αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή να είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Αν ένας χρήστης ακολουθεί ήδη τη σελίδα, τότε συμμετέχει μόνο με το διπλό tag και το σχόλιο του.

7. Προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα

Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην εταιρεία για την προβολή της Κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της που αφορά στο όνομα προφίλ των συμμετεχόντων και στην προβολή των προφίλ των νικητών, μέσω των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία ή οι συνεργάτες της, όπως φωτογραφίες και video σε μέσα όπως, αφίσες, κοινωνικά δίκτυα, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές διαφημίσεις κλπ. για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών.

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες που προβάλλονται από τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα της εταιρείας ή των συνεργαζόμενων εταιρειών της, όπως προμηθευτές, κατασκευαστές κλπ.

8. Ο τυχερός νικητής θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα που με τα οποία έχει στην κατοχή της η εταιρεία. Αν χρειαστεί κάποιος/οι από τους επιλαχόντες, τότε θα ισχύσει ο ίδιος τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας και για αυτούς.

9. Η παραλαβή του δώρου γίνεται με αποστολή στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο νικητής μετά από επικοινωνία από εκπροσώπους της εταιρείας εντός δέκα ημερών, με την προϋπόθεση της επίδειξης της Αστυνομικής Ταυτότητας του νικητή ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Δεκτή γίνεται η παραλαβή δώρων και με εξουσιοδότηση σε τρίτο ενήλικο άτομο που επίσης πρέπει να φέρει στοιχεία ταυτοπροσωπίας.

10. Δώρο κλήρωσης

Η προωθητική ενέργεια της κλήρωσης αφορά σε συγκεκριμένο δώρο και είναι ένα Thermomix TM6, αξίας 1.489 ευρώ.

11. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα γίνει με τυχαίο τρόπο, με τη χρήση εφαρμογής (appsorteos) την 14η Δεκεμβρίου, και θα κληρωθούν ο νικητής, ο Α’ επιλαχών και ο Β’ επιλαχών.

12. Η ενημέρωση του νικητή θα γίνει μέσω των στοιχείων συμμετοχής του. Η πρώτη επικοινωνία θα γίνει την ίδια μέρα της κλήρωσης και αν δε λάβουμε απάντηση, θα γίνει δεύτερη επικοινωνία την επόμενη μέρα,. Αν η επικοινωνία με τον νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός των δύο ημερών, η διαδικασία θα προχωρήσει στον επόμενο επιλαχόντα κοκ.

13.  Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει με post στο Facebook και στο Instagram.

14. Η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή δαπάνη εν γένει προκληθεί στο νικητή από τη χρήση της συσκευής ΤΜ6 ή εξαιτίας αυτής.

15. Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Εταιρίας, ένα δικηγόρο επιλογής της εταιρίας και έναν συμβολαιογράφο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση του οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας επιβράβευσης.

16. Το έπαθλο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως, δεν εξαργυρώνεται και παραλαμβάνεται από τον ίδιο το δικαιούχο, κατόπιν συνεννοήσεως με την Διαχειρίστρια της Εταιρίας κα Κλεοπάτρα Λάμπρου.

17. Η εγκυρότητα και η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε αίτηση  συμμετοχής που θα κληρωθεί.

18. Εάν ο νικητής αρνηθεί το έπαθλο ή η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην ενέργεια επιβράβευσης, ή, αφού το έχει αποδεχθεί δεν εμφανισθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανακήρυξης των νικητών για να το παραλάβει, το έπαθλό του απόλλυται.

19. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια επιβράβευσης και προκήρυξη  δια της συμμετοχής τους συναινούν και δίνουν τη συγκατάθεσή τους ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθούν νικητές της προωθητικής ενέργειας, επιτρέπουν την προβολή και δημοσίευση του ονόματος και επωνύμου τους καθώς και φωτογραφιών τους στις ανακοινώσεις της Εταιρίας περί της προωθητικής αυτής ενέργειας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας και παρέχουν στην Εταιρία τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ατελώς. Συναινούν να προσέλθουν τη συγκεκριμένη ημέρα που θα τους υποδειχθεί από την Εταιρία για φωτογράφηση. Στις φωτογραφίες θα δύναται να εμφανίζεται η επωνυμία και το εμπορικό σήμα της Εταιρίας.

20. Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Αθηνών, Αλίκη Χριστοδούλου, οδός Σοφοκλέους αρ. 7-9, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας, 2103319475.

21. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αυτή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής σε αυτήν.

22. Παραλαβή δώρου:

Αν ο επιλαχών διαμένει εντός Αττικής:

Ο επιλαχών θα πρέπει να παραλάβει το δώρο από το showroom της Cooking Hellas στο Μαρούσι (βλ. 1 για πλήρη διεύθυνση). Κατά την παράδοση του δώρου θα βγουν μερικές φωτογραφίες με τον νικητή.

Αν ο επιλαχών διαμένει εκτός Αττικής:

Το δώρο θα αποσταλεί εντελώς δωρεάν από τη Cooking Hellas στα στοιχεία που θα μας δώσει ο επιλαχών.

*Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ισχύει η προϋπόθεση ο επιλαχών να παρακολουθήσει μία δωρεάν παρουσίαση του Thermomix® είτε δια ζώσης είτε online.

23. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής. Η Cooking Hellas δεν φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται, ούτε σχετίζεται με το Facebook και το Instagram, τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν.

24. Η εταιρία δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της προωθητικής ενέργειας, να την αναβάλει ή να την ανακαλέσει με ανάρτηση μηνύματος σε όλα τα ΜΚΔ που διατηρεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της ενέργειας επιβράβευσης η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της ανάκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κανένας ενδιαφερόμενος δεν δικαιούται να ζητήσει τη συνέχιση/διενέργειά της.

25. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εφόσον οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται με τους όρους τους οποίους έχουν ήδη αποδεχτεί. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν όχληση των νικητών από τρίτους μετά την δημοσιοποίηση των ονομάτων τους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την κατάσταση λειτουργίας του δώρου, τα οποία συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθος συμπλήρωση των στοιχείων των δικαιούχων.

26. Η συμμετοχή στους παραπάνω όρους προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και των προϋποθέσεων.

27. Οι δικαιούχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα και δεν μπορούν να αξιώσουν οτιδήποτε αναφορικά με τα σήματα, τα διακριτικά και τα ονόματα της εταιρείας, ενώ τυχόν αναπαραγωγή τους θα πρέπει να έχουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.

28.Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών κατά το Ελληνικό Δίκαιο.


Κλείστε παρουσίαση