2106199378 Επικοινωνία

Μαγειρεύοντας με το Thermomix TM5

Βασικές συνταγές μαγειρικής με το Thermomix TM5, που παρουσιάζονται και υλοποιούνται στο Βασικό Μάθημα Μαγειρικής. Πρόκειται για συνταγές απλές, καθημερινές και κυρίως απαλλαγμένες από κάθε διάσταση δύσκολης εκτέλεσης.

 


Κλείστε παρουσίαση